Title Date
 
30th Changeover Dinner Jun 18, 2019
Laos School Project Jun 18, 2019
 
27th Changeover Dinner Jul 01, 2014
Royal Talbot Hospital Sensory Garden Working Bee Jun 18, 2019
Donations In Kind Working Bee Jun 18, 2019
 
Iftar Dinner July 2015 Jul 05, 2015
 
29th Changeover Dinner Jul 03, 2016
 
32nd Changeover Dinner Jul 08, 2019
 
30th Anniversary Lunch Nov 06, 2017
 
28th Changeover Dinner Jun 26, 2015
31st Changeover Dinner Jun 18, 2019